Verlaagd BTW-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen voor gehele Belgische grondgebied

Deel op

U heeft het onlangs wellicht al gehoord of gelezen: 6% btw voor de afbraak en heropbouw van woningen. Maar hoe zit dat nu concreet?
Deze nieuwe regeling is in werking getreden vanaf 1 januari 2021 enerzijds omdat de coronacrisis een impact op de bouwsector gehad heeft, anderzijds omdat de crisis ook een belangrijke economische weerslag had op de burgers.
Het verlaagde tarief dient dus als stimulans voor de bouwsector en de belastingplichtige voor de afbraak en de heropbouw van woningen, maar ze heeft ook een ecologische impact, want het woonpatrimonium zal hierdoor sneller vernieuwd worden.
Voorheen bestond het verlaagde btw-tarief al in 32 centrumsteden zoals o.a. Brugge, Roeselare, Kortrijk en Gent. Door de uitbreiding van het territoriale toepassingsgebied zal de maatregel nu over het volledige Belgische grondgebied van toepassing zijn. Ook het materiële toepassingsgebied wordt uitgebreid zo is de regel van toepassing op:

  • Aannemingswerken van afbraak en heropbouw,
  • De levering van nieuwe woningen,
  • En de vestigingen, overdracht en wederoverdracht van bepaalde zakelijke rechten op die woning

De nieuwe regeling is echter nier voor onbepaalde duur. De regeling is van toepassing voor afbraak en heropbouw van een woning tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
Wie komt in aanmerking?
Zowel de bouwheren – natuurlijke personen als de bouwpromotoren komen in aanmerking voor de toepassing van de maatregel van het verlaagde btw-tarief.
Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden waar de bouwheer / bouwpromotor aan dient te voldoen o.a. wie doet de betaling van het oude gebouw, wat is de verhouding van het afgebroken pand in vergelijking met het nieuwe pand, is de nieuw te bouwen oppervlakte maximum 200 m² groot.
Voldoet de bouwheer / bouwpromotor aan alle voorwaarden dan kan de verkoop aan 6% btw gebeuren, voor zover de koper aan volgende voorwaarden voldoet:

  • de koper is een natuurlijk persoon (*)
  • de koper koopt de woning als enige en eigen gezinswoning (*)
    (indien u nog een woning in bezit heeft op het moment van aankoop, dan heeft u tot 31 december van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikname van de nieuwe woning de tijd om de bestaande woning te verkopen)
  • de koper zal er zijn domicilie plaatsen vanaf de oplevering en zal deze aanhouden tot en met 31 december van het vijfde jaar na de eerste ingebruikname
  • de koper zal de woning hoofdzakelijk voor bewoning gebruiken

(*) een afwijking hierop is van toepassing voor diegene die de woning gedurende een termijn van 15 jaar via het systeem van sociale verhuur wensen te verhuren
Wat indien ik in een centrumstad woon waar de regeling reeds van toepassing was?
In de centrumsteden waar de regeling reeds van toepassing was (o.a. Brugge, Roeselare, Kortrijk, Gent, …) blijven de regels gelden die voor deze 32 centrumsteden reeds van toepassing waren.
De nieuwe regelgeving is in feite, zoals hierboven beschreven, een tijdelijke uitbreiding over gans het Belgisch grondgebied.
Moet het af te breken gebouw een woning zijn?
Het is geen vereiste dat het af te breken gebouw een woning is. Het kan ook een garage, opslagplaats, fabriek, … zijn. Het is wel van belang dat het af te breken gebouw en de te bouwen woning op hetzelfde kadastraal perceel gelegen zijn en dat de afbraak en de heropbouw door dezelfde persoon gebeurt (wat niet wegneemt dat deze persoon een beroep kan doen op een onderaannemer).
Verder dient het te gaan om een gebouw met een significante omvang die in verhouding is tot de opgerichte woning(en).
Wat met reeds bestaande projecten?
Projecten die reeds in ontwikkeling zijn kunnen in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. De bouwpromotor / projectontwikkelaar dient hiervoor aan bepaalde voorwaarden te voldoen en dient ook een verklaring in te dienen.

Bron: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/scc/programmawet/2020-0811%2020201120%20WO%20PW%20NA%20KERN%20FINAAL.pdf#page=10
https://financien.belgium.be/sites/default/files/scc/programmawet/2020-0811%2020201120%20MVT%20PW%20NA%20KERN%20FINAAL.pdf#page=21
https://www.ockier-advocaten.be/nl/news-events/vastgoedtransacties-projectontwikkeling/verlaagd-btw-tarief-van-6-voor-afbraak-en-heropbouw-van-woning-voor-gehele-belgische-grondgebied

Nog een vraag?
Contacteer ons

This field is for validation purposes and should be left unchanged.