Goed nieuws: bezoeken zijn terug mogelijk

Deel op

  1. Strikte opvolging van de basisregels Preventief informeren Zorg ervoor dat medewerkers en klanten de basisregels strikt opvolgen: Gebruik het affichagemateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door het SF323 en te vinden is op www.sf323.be/corona.
  2. Informeer preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek. Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Zorg ervoor dat er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen. Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden

Voor meer informatie: https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/CIBflits/Sectorprotocol_NL–3-11022021.pdf

Nog een vraag?
Contacteer ons

This field is for validation purposes and should be left unchanged.