De dakisolatienorm: welke veranderingen zijn er op til?

Deel op

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 geïsoleerd zijn. Maar wat houdt dit in en wat is de minimumnorm waaraan men moet voldoen? Wat als de norm niet gehaald wordt? Meuleman & Loeters licht graag al even de veranderingen toe die op til zijn. Uiteraard bent u steeds welkom in ons vastgoedkantoor voor een uitgebreidere toelichting.

IS DAKISOLATIE VERPLICHT?

De Vlaamse dakisolatienorm, die in werking trad op 1 januari 2015, geldt voor alle zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen en studio’s) die voor 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet. Nieuwbouwwoningen van na 2006 voldoen in principe al aan de dakisolatienorm. Kamers en daken kleiner dan 2m² zijn vrijgesteld van de regel.

WAT IS DE MINIMUM DAKISOLATIENORM?

De R-waarde of warmteweerstand moet minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt) bedragen. Dat komt ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4 cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt.

WAT ALS HET DAK DE MINIMALE ISOLATIENORM NIET HAALT?

Sinds 2015 krijgt de woning een beperkt aantal strafpunten en heeft de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Dit is voldoende om de woning ongeschikt te laten verklaren. Let op!
Is de woning effectief ongeschikt verklaard? Dan mag de woning nog bewoond, maar niet meer verhuurd worden. De huidige huurder mag er wel blijven tot het einde van het huurcontract.
Voldoet het dak van een appartementsgebouw niet aan de isolatienorm? Dan krijgt elk appartement in dat gebouw evenveel strafpunten.
Is de woning 1 jaar of langer ongeschikt? Dan riskeert de eigenaar-verhuurder een boete (tenzij hijzelf in de woning woont).

HOE KAN IK AANTONEN DAT MIJN DAK DE ISOLATIENORM HAALT?

Dat kan door:

  • Het Energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning,
  • het postinterventiedossier van de woning,
  • een bouwplan, lastenboek of factuur (de documenten moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden).

Wilt u weten of uw woning voldoet aan de Vlaamse dakisolatienorm of wilt u meer informatie over de wijzigingen die op til zijn? Kom eens langs naar ons vastgoedkantoor of maak een afspraak. Wij zetten u graag op goede weg!

Nog een vraag?
Contacteer ons

This field is for validation purposes and should be left unchanged.