27 februari 2017

De Vlaamse overheid wil drones inzetten om bouwovertredingen op te sporen. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als “een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen”. Een concreet plan is er nog niet, maar ze bekijkt daarvoor een proefproject in Anderlecht dat binnenkort van start gaat.

Elk jaar schrijft de bouwinspectie tussen de 600 en 800 processen-verbaal uit omdat we te hoog, te diep of te breed bouwen. Het gevolg kan zijn dat de overtreder één of meerdere muren moet afbreken of iets anders moet aanpassen.

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) onderzoekt nu of drones het werk van inspecteurs op het terrein wat makkelijker kunnen maken. Een drone kan vanuit de lucht beelden en foto’s maken die een goed overzicht geven van bijvoorbeeld een illegale bijbouw. Zeker op moeilijk toeganke­lijke plaatsen kan dat nuttig zijn. “In principe is het systeem goed geschikt om inbreuken vast te stellen”, zegt Schauvliege.

Proefproject

De minister heeft nu de opdracht gegeven om na te gaan hoe ze dat in Anderlecht aanpakken. Eind maart start daar een proefproject. Een drone – kostprijs 1.600 euro – zal er in een dichtbebouwde wijk, in de Transvaalstraat en de Emile Carpentierstraat, twee dagen in de lucht hangen om illegale bijbouwen op te sporen. Anderlecht overweegt de drone ook uit te rusten met een warmtecamera, om te controleren of de huiseigenaar voldoende thermische isolatie heeft aangebracht.

Privacy

Maar mag zo’n drone beelden maken van mijn tuin? “Enkel als alle veiligheids- en privacyregels worden gevolgd”, stelt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. “Zo mag niemand herkenbaar in beeld ­komen. Als dat toch gebeurt, moeten die gegevens gewist worden. Op de luchtbeelden van Google zijn mensen ook altijd onherkenbaar gemaakt. De drone moet voorts op een bij wet vastgestelde hoogte vliegen. Zeker als hij binnen de bebouwde kom wordt gebruikt.” “We moeten inderdaad voldoende garanties hebben dat de privacy gewaarborgd is”, be­nadrukt Schauvliege. “Dit is absoluut een vereiste wanneer we de drones inzetten."

Nog niet voor morgen

Het plan van Vlaanderen is nog vers. De drones hangen zeker morgen nog niet boven uw tuin. En het lijkt erop dat dat ook niet de bedoeling zal zijn. “De Vlaamse overheid gaat zich niet bezighouden met het opsporen van ­illegale tuinhuisjes”, zegt Piet Vanhoutte, afdelingshoofd van de Vlaamse inspectiedienst Ruimtelijke Ordening en On­roerend Erfgoed. “Nu is het bijvoorbeeld moeilijk om een il­legaal bouwwerk op te sporen als dat diep in een bos ligt. Met een drone kunnen we hier makkelijk en snel achterkomen.”


Bron: Het Nieuwsblad

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]