28 maart 2017

De Vlaamse regering heeft de eerste concrete maatregelen in uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop, goedgekeurd. Het gaat om initiatieven die toelaten dichter bij elkaar te gaan wonen. De beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning - de nieuwe combinatie van bouw- en milieuvergunning - worden ingeperkt.

Vanaf 2040 mag geen bijkomende open ruimte meer worden ingenomen door nieuwbouw. In 2025 moet het gebruik van nieuwe gronden al worden gehalveerd. Om dat mogelijk te maken zijn een hele reeks maatregelen nodig die ervoor zorgen dat we de bestaande woonruimte efficiënter gebruiken.

"Veel mensen worstelen met te grote huizen uit de jaren zestig en zeventig", zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege. "Jonge gezinnen willen die graag opsplitsen of verbouwen tot een kangoeroewoning, maar botsen daarbij op verkavelingsvoorschriften." Oude voorschriften zullen voortaan eenvoudig kunnen wijzigen om de woning een andere bestemming te geven. Ook een zorgwoning, een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning om iemand te verzorgen, kan makkelijker worden gecreëerd en wordt bijvoorbeeld ook mogelijk in zonevreemd gebouwde woningen.

Om wateroverlast voortaan zoveel mogelijk te vermijden krijgt de Vlaamse regering de mogelijkheid om een bouwstop in te voeren in de meest watergevoelige gebieden. Eigenaars in die streken maken aanspraak op een schadevergoeding.

De beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning worden tot slot ingeperkt, om eindeloos procederen tegen te gaan. Wie niets van zich heeft laten horen tijdens het openbaar onderzoek kan geen beroep meer indienen.

De aanpassingen aan de codex dienen nog door het parlement te worden goedgekeurd en worden wellicht deze zomer van kracht.

Bron: De Morgen

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]