De dakisolatienorm: welke veranderingen zijn er op til?


Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 geïsoleerd zijn. Maar wat houdt dit in en wat is de minimumnorm waaraan men moet voldoen? Wat als de norm niet gehaald wordt? Meuleman & Loeters licht graag al even de veranderingen toe die op til zijn. Uiteraard bent u steeds welkom in ons vastgoedkantoor voor een uitgebreidere toelichting.
 

Meer info...

Hoe profiteert u van een lagere registratiebelasting?


Het antwoord is simpel: door uw woning energiezuiniger te maken. Sinds juni vorig jaar is de belasting op de aankoop van een onroerend goed geüniformeerd naar één vast tarief van 7% met een extra korting voor een bescheiden woning.  Bent u echter van plan om uw woning binnen de vijf jaar grondig te renoveren en zo energiezuiniger te maken? Dan wordt u daarvoor fiscaal beloond en zakt het belastingtarief op de aankoopsom van uw woning van 7% naar 6 %. Meuleman & Loeters vertelt u graag hoe u kan genieten van dit fiscaal voordeel.

 

Meer info...

Op wat moet u letten bij de verhuur van een woning of appartement?


Bent u van plan een woning of appartement te verhuren? Uiteraard staat Meuleman & Loeters klaar om u hierin te begeleiden. Er zijn wel een aantal minimale kwaliteitsvereisten waaraan uw woning of appartement moet voldoen. We geven u dan ook graag al enkele raadgevingen mee als u overweegt uw pand te verhuren.

Meer info...

Wie mag uw vermogen beheren als u dat niet meer kan?


We hopen allemaal op een zorgeloze oude dag, maar helaas hebben we dat niet in de hand. Wat als het plots niet meer lukt? Heb u er al over nagedacht wie er dan uw vermogen mag beheren en uw geldzaken regelen? Met een zorgvolmacht geeft u iemand toestemming om te zorgen voor uw vermogen in geval u het zelf niet meer kan. Voor u kan het een geruststellende gedachte zijn om te weten dat ook dan uw vermogen in goede handen is. We gaan hier graag even wat dieper op in.
 

Meer info...

Met welke kosten moet ik rekening houden bij de aankoop van een woning?


U hebt uw droomhuis gevonden? Fantastisch! Meuleman & Loeters deelt in uw enthousiasme. Daarom willen wij u graag informeren over de kosten waarmee u moet rekening houden bij de aankoop van een woning of bouwgrond. Bovenop de aankoopprijs komen er immers nog een aantal kosten bij.  De belangrijkste zijn: 

Meer info...

Wat u moet weten over het vernieuwd Energieprestatiecertificaat (EPC+)


Als u een pand te koop of te huur aanbiedt, hebt u een Energieprestatiecertificaat nodig. Op dit certificaat, kortweg EPC, vindt u terug hoe energiezuinig een woning is. Het EPC werd nu volledig vernieuwd en geeft, naast een energiescore, voortaan een energielabel en nog heel wat andere praktische info weer. 

Meuleman & Loeters informeert u graag over de belangrijkste aanpassingen van dit nieuwe EPC+. 
 

Meer info...
Vernieuwd EPC+

Meer woonleningen door lagere registratierechten


26 oktober 2018

Tijdens de zomermaanden juli-september werden liefst 13 procent meer woonleningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Die stijging is onder meer het gevolg van de lagere verkooprechten (registratierechten) sinds 1 juni.

In het derde trimester van 2018 werden er ongeveer 62.500 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van iets meer dan 8,5 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Dit is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 13% ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. In bedrag werd er 18% meer krediet verstrekt dan toen.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2018 met omzeggens 8% ten opzichte van het derde trimester van 2017. Ook in bedrag was er een stijging, met iets meer dan 11%.

"De lage rentevoeten blijven nog steeds een sterk ondersteunend effect hebben op de kredietaanvragen en de kredietverlening", zo stelt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "De aanpassing van de registratierechten in Vlaanderen voor de aankoop van een woning vanaf 1 juni 2018 leidde tot een  afwachtende houding van de consument in het tweede trimester, die volledig is gecompenseerd in het derde trimester."

Vaste rentevoet
Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het derde trimester van 2018 verder tot bijna 160.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet daalde in het derde trimester van 2018 lichtjes tot ongeveer 170.000 euro. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop en verbouwing steeg fors tot 197.000 euro.

In het derde trimester van 2018 kozen nog ongeveer 7 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet blijft in het derde trimester vrij stabiel rond 8% van de verstrekte kredieten.

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben ongeveer 8% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet.

Bron: https://www.febelfin.be/nl/evolutie-hypothecair-krediet-derde-trimester-2018
en http://www.cibweb.be/nieuws/meer-woonleningen-door-lagere-registratierechten

Meer info...

Vlaming renoveert grondiger maar aantal individuele energiepremies loopt terug


08 oktober 2018

Het aantal ingrijpende energetische renovaties van woningen ligt voor dit jaar al zes keer hoger dan in 2016 en het aantal huizen dat gesloopt en heropgebouwd wordt neemt toe, maar het aantal uitbetaalde individuele energiepremies loopt terug. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Energie Agentschap zaterdag voorstelde bij de opening van de BIS-beurs in Gent.

Het aantal ingrijpende energetische renovaties liep dit jaar tot midden september al op tot 650, een derde meer dan vorig jaar en zes keer zoveel als in 2016. Bij zo’n energetische renovatie wordt 75 procent van de buitenschil van een woning geïsoleerd, en worden de technische installaties zoals verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig vervangen. Wie ingrijpend energetisch renoveert, betaalt onder meer vijf jaar lang geen of slechts de helft van de onroerende voorheffing.

Totaalrenovatiebonus
Ook de totaalrenovatiebonus zit in de lift, zegt het Vlaams Energie Agentschap. “Dit jaar hebben tot eind september reeds 1.463 mensen drie maatregelen uitgevoerd, een verdriedubbeling tegenover vorig jaar. Het aantal mensen dat al vier energiebesparende maatregelen nam is vervijfvoudigd, van 100 vorig jaar naar 531 in 2018. En er zijn dit jaar zelfs al 44 woningen waarin vijf en 12 waarin zes maatregelen werden gecombineerd. Goed voor een totaal van 2.050 totaalrenovatiebonussen, vier keer zoveel als vorig jaar, met nog een trimester te gaan.”

De totaalrenovatiebonus is een extra premie, bovenop de individuele premies, voor wie binnen de vijf jaar minstens drie energiebesparende maatregelen neemt. Het aantal individuele premies loopt echter terug. “Als belangrijkste redenen om niet te investeren in energiebesparende maatregelen geven mensen op dat ze de woning huren en dat dit voor hen geen prioriteit is of ze er geen tijd voor hebben. Wie zijn of haar woning nog volledig moet aanpakken, kan nochtans tot 10.000 euro aan premies krijgen.”

Woningpas en EPC+
Het aantal premies voor dakisolatie ligt tot en met september dit jaar op 20.758, terwijl het vorig jaar om 47.699 premies ging. Vlaanderen zal voortaan nog duidelijker inzetten op de promotie van de individuele premies zoals dak- of zolderisolatie, muurisolatie, kelder- of vloer isolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

“Ook de woningpas en het EPC+, waarin elke woning een label krijgt van A tot F en met concrete aanbevelingen over hoe je je huis energiezuiniger maakt, zullen eigenaars extra stimuleren. Mensen pakken op korte termijn het energieluik van het hele huis aan, en denken bij het woord renoveren niet enkel meer aan hun keuken of badkamer. Goed nieuws voor ons klimaat, maar zeker ook voor mensen hun portemonnee.”

Bron: Belga

Meer info...

Belgen wonen ruimer dan nodig


13 juni 2018

Twee derde van de Belgen woont in een woning die groter is dan de gezinsomvang vereist. Qua omvang van de woningen behoort België tot de Europese top. Alleen in Ierland, Cyprus en Malta zijn de mensen nog ruimer gehuisvest. Niet minder dan 67 procent van de Belgische bevolking woont in een woning die onderbezet blijft, zo blijkt uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Dat is bijna dubbel zoveel als het Europees gemiddelde.

In Duitsland bijvoorbeeld geldt maar voor 35 procent van de bevolking dat de woning te ruim is, in Griekenland voor 10 procent. Het deel van de Belgische bevolking dat net in een overbevolkte woning woont, is minimaal. Het gaat om slechts 5 procent van de bevolking, tegenover 28 procent in Italië en 14 procent in Zweden.

Aantal kamers
Om te bepalen of een woning te groot dan wel te klein is voor het gezin dat erin woont, hanteert Eurostat een ingewikkelde formule. Het komt erop neer dat elk koppel of alleenstaande volwassene in het huis recht heeft op één slaapkamer. Dat geldt ook voor kinderen boven 12 jaar als ze niet hetzelfde geslacht hebben. Kinderen onder 12 jaar kunnen samen op één kamer, en dat geldt ook voor twee jongens of twee meisjes tot ze 18 zijn. Als een huis meer kamers telt dan de norm, wordt het beschouwd als te ruim, als het er minder zijn, is het te krap.

Krap gehuisvest
De Oost-Europeanen zijn het slechtst gehuisvest. Roemenië, Letland, Bulgarije, Polen en Hongarije hebben het hoogste aantal gezinnen dat te krap gehuisvest is, en het laagste aantal dat te ruim woont. Zuid-Europese landen als Griekenland en Italië doen het iets beter. De grote West-Europese landen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zitten in de middenmoot. Spanje hoort bij de groep ruim gehuisveste landen, net als Nederland, Denemarken en Finland.

Bron: De Standaard

Meer info...

Energiepremies en energielening 2018


De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun woning of appartement energetisch renoveren. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).
 
Premies netbeheerder voor bestaande woningen lopen verder in 2018.
Na de grondige premiehervorming begin 2017 blijven de energiepremies voor 2018 bijna identiek als die in 2017. Er is één belangrijke wijziging: de premie voor het na-isoleren van een spouwmuur daalt van 6 euro per m² naar 5 euro per m² voor eindfacturen vanaf 2018. Alle andere energiepremies blijven ongewijzigd.
 
Premie voor dakisolatie
6 euro/m² geplaatst door een aannemer, en 3 euro/m² als je zelf je dak isoleert. De R-waarde (isolatiewaarde) van de isolatie moet minstens 4,5 m²K/W zijn. Opgelet: vanaf 2019 daalt deze premie naar 4 respectievelijk 2 euro/ m².
 
Premie voor spouwmuurisolatie
5 euro/m², de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1.
 
Premie voor na-isolatie buitenmuur aan de buitenzijde
15 euro/m². De R-waarde van de isolatie moet minstens 3,0 m²K/W zijn en de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer. 
 
Premie voor muurisolatie aan de binnenzijde
15 euro/m² voor muurisolatie aan de binnenzijde. De R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn, en de werken, uitgevoerd door een aannemer, moeten worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.
 
Premie voor vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder
6 euro/m², uit te voeren door een aannemer, de R-waarde van de isolatie moest minstens 2,0 m²K/W bedragen.
 
Premie voor beglazing
10 euro/m² voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximaal 1,1 W/m²K. Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet via een markering de energieprestatie van het glas af te lezen zijn.   
 
Premie voor zonneboiler
550 euro/m², maximum 2.750 euro en maximum 40% van de factuur. De aannemer die de kwaliteitsvolle uitvoering van de installatie valideert, moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.
 
Opgelet: vanaf 2019 daalt deze premie naar 375 euro per/m², maximum 1875 euro en maximum 40% van de factuur.
 
Premie voor warmtepomp

  • 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp
  • 1.500 euro voor een lucht/water-warmtepomp
  • 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp
  • 300 euro voor een lucht/lucht-warmtepomp)
telkens maximum 40% van het factuurbedrag.
 
De premie kan worden verdubbeld als de warmtepomp een elektrische verwarming vervangt of wordt geplaatst in een gebied waar er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.
 
De warmtepomp moet beschikken over een productlabel volgens de Ecodesignverordening: minstens A++ label voor een geothermische warmtepomp, en minstens A+ label voor een niet-geothermische warmtepomp. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.
 
De aannemer die de kwaliteitsvolle uitvoering van de installatie valideert, moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.
 
Totaalrenovatiebonus voor wie minstens 3 investeringen uitvoert
De totaalrenovatiebonus in woningen komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:
  • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
  • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)
  • vloerisolatie (minstens 30 m²)
  • nieuwe beglazing (minstens 5 m²)
  • zonneboiler
  • warmtepomp
  • ventilatiesysteem.
 
Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren.
  • Bonus 3 maatregelen: 1250 euro
  • Bonus 4 maatregelen: bijkomend 500 euro
  • Bonus 5 maatregelen: bijkomend 1000 euro
  • Bonus 6 maatregelen: bijkomend 1000 euro
  • Bonus 7 maatregelen: bijkomend 1000 euro
Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.
 
Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning of appartement geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.
 
Voor beschermde afnemers en andere kwetsbare doelgroepen bestaan er hogere premies en nog enkele specifieke bijkomende premies.
 
De burenpremie of premie voor collectieve renovatieprojecten: voordelig BENOveren in groep
Wil je een renovatie niet alleen aanpakken? Schrikt het technisch aspect van een verbouwing je af? Ben je niet thuis in de wereld van renovatiewerken?
 
Dan is een collectief renovatietraject iets voor jou! Samen met minstens 9 anderen uit jouw buurt, wijk of gemeente pak je een renovatie aan onder begeleiding van een professionele BENOvatiecoach. Hij geeft je persoonlijk advies en neemt je heel wat technische en administratieve taken uit handen. Zo spaar jij tijd en ben je zeker van een juiste aanpak.
Volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking:
  • dak-of zoldervloerisolatie
  • isolatie van buitenmuren (aan de buitenkant en binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem
Je kan je als deelnemer aanmelden op de website van je netbeheerder (Eandis of Infrax). Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een BENOvatiecoach aangewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.
  • Inschrijven bij Eandis (https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/de-burenpremie-voordelig-benoveren-in-groep)
  • Inschrijven bij Infrax (https://www.infrax.be/nl/Mijn-premies/burenpremie)
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een projectbegeleider.
 
Verlaging onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)
Wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing. Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend  en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% procent korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing meer verschuldigd.
 
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie). 
 
Renovatiepremie van de Vlaamse overheid
Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling van de  renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar.
 
De leeftijdgrens van een woning waarvoor de renovatiepremie kan worden aangevraagd moet minstens 30 jaar oud zijn.
 
Dit jaar komt het inkomensplafond op 42.890 euro voor een alleenstaande, en 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.440 euro worden bijgeteld. Er wordt voor aanvragen in 2018 gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2016.
 
Welke werken?
Er komen 4 groepen van werken in aanmerking:
  • De structurele elementen van de woning (diverse ruwbouwwerken);
  • Dakrenovatie (o.a.nieuwe dakstructuur, dakpannen, dakgoten, maar geen isolatie);
  • Buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeuren en ramen, voorzien van ventilatievoorzieningen);
  • De technische installaties (o.a. plaatsing centrale verwarming, vernieuwing elektrische installatie, vernieuwing sanitair (maar geen pv, warmtepomp of zonneboiler).
Meer informatie via www.wonenvlaanderen.be
 
Premies voor nieuwbouw
Voor nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.
  • Bouwaanvragen in 2013: 50% korting bij een E-peil van maximaal E50, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar. (voor oudere bouwaanvragen – zie www.energiesparen.be)
  • Bouwaanvragen in 2014 en 2015: 50% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar.
  • Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016:50% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E20, gedurende 5 jaar.
Wie een nieuwbouw plaatst met bouwaanvraag tot en met 2013 kan ook een premie krijgen van de netbeheerder bij de plaatsing van een zonneboiler en/ of een warmtepomp (premie identiek als in bestaande woningen, zie onder 1). Voor bouwaanvragen tot en met 2016 is ook een E-peil premie van de netbeheerder mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.
Meer informatie : www.energiesparen.be
 
Energielening
  • Lening 2%: algemene doelgroep
Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning of nieuwbouw BEN-woning. U kunt, vanaf 1 oktober 2017, maximaal 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.
 
  • Lening 0%: prioritaire doelgroep
Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over een termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten. 
Meer informatie: www.energiesparen.be/energielening
 
bron: http://www.energiesparen.be/nieuws/energiepremies-en-energielening-2018?utm_source=BIV-Mailinglist&utm_campaign=daa04d7eea-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_10&utm_medium=email&utm_term=0_0a16157c17-daa04d7eea-225318789

Meer info...

Verzekering gewaarborgd wonen voor huurders op komst


17 november 2017
Als het van Vlaamse parlementsleden Jelle Engelbosch (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) afhangt, komt er snel een verzekering die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze ongewild hun inkomen verliezen.

Vandaag bestaat er al dergelijke verzekering voor eigenaars die hun hypotheeklening niet meer kunnen betalen. Die verzekering betaalt tot 70% van je maandelijkse hypotheeklast bij onvrijwillig inkomensverlies. De Vlaamse overheid betaalt de verzekering en stelt hiervoor jaarlijks ruim 8,5 miljoen euro ter beschikking.

Gelijkere behandeling
Beide parlementsleden willen een gelijkere behandeling tussen kopers en huurders, en dus ook een dergelijk systeem voor huurders die op de dag dat ze een huurcontract afsluiten een duurzaam vaste job of zelfstandige activiteit hebben.

“Eigendomsverwerving blijft het beste appeltje voor de dorst maar we kunnen niet ontkennen dat eigendomsverwerving niet voor iedereen haalbaar is en dat de groep mensen die er bewust voor kiest om te blijven huren steeds groter wordt”, zegt Jelle Engelbosch (N-VA). “Daarom willen we de ondersteuning voor de koop- en huurmarkt wat dichter bij elkaar te brengen.”

Zekerheid
De conceptnota werd vorige week ingediend in het Vlaams Parlement. Binnenkort bespreken ze hun voorstel met minister Homans in de bevoegde commissie Wonen. Met de verzekeringssector is overleg gepland over de modaliteiten van deze verzekering.  

Het nieuwe systeem is belangrijk voor de huurder, maar ook voor de verhuurder. “Dergelijke verzekering biedt zekerheid voor verhuurders die vandaag nauwelijks over mogelijkheden tot risicospreiding beschikken”, zegt Jelle Engelbosch. 

Bron: Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch
URL: http://cibweb.be/nieuws/verzekering-gewaarborgd-wonen-voor-huurders-op-komst

Meer info...

Steeds meer Belgen willen woonlening digitaal afsluiten


16 november 2017

Naast de courante bankverrichtingen willen steeds meer Belgen ook het afsluiten van een woonlening zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Dat bericht De Tijd.

Hello home! - het digitale merk van BNP Paribas Fortis - zag in de eerste helft van het jaar het aantal kredietaanvragen verdrievoudigen. Bij KBC wordt 17 procent van de woningkredieten digitaal opgestart.

Meer dan een op de drie kooplustige Belgen zegt bereid te zijn een woonkrediet online aan te gaan. En als de rentevoet van zo'n krediet voordeliger is, dan loopt dat op tot 56 procent, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Hello bank! bij een representatief staal van ruim 1.500 Belgen op zoek naar een woning.

Bron: Moneytalk

Meer info...

Vlaming bouwt steeds minder zelf zijn woning


Het aantal Vlamingen die in eigen naam een bouwaanvraag indienen en krijgen, daalt razendsnel. De opmars van het appartementsgebouw is daar niet vreemd aan.
 
Vooral de jongste drie jaar is de verschuiving van particulieren naar professionelen indrukwekkend. Het aandeel van de bouwvergunningen van vennootschappen, vooral projectontwikkelaars, steeg tussen 2013 en 2016 van 49 procent naar 63 procent. Dat van particulieren viel met een derde terug, van 44 procent naar 30 procent. Het aandeel van de overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen bleef hangen op 7 procent.
 
Er worden in Vlaanderen steeds meer appartementen gebouwd. Dat heeft te maken met de gezinsverdunning - vooral het aantal alleenstaanden stijgt -, de vergrijzing en de trek naar de steden.
 
Vorig jaar werden in Vlaanderen 40.115 woningen vergund. Dat zijn er een kwart meer dan in 2009 (30.377). Het aantal eengezinswoningen bleef in die periode vrij stabiel (respectievelijk 14.602 en 14.521), maar het aantal appartementen steeg van 15.775 acht jaar geleden naar 25.634 vorig jaar. Het aandeel van appartementen nam in die periode toe van 52 naar 65 procent.

Meer vraag

Zeker nu het bouwen van een woning steeds duurder wordt, kunnen weinig particulieren het financieel aan zelf een appartementsgebouw neer te poten. En het gaat in Vlaanderen, in tegenstelling tot in Brussel en Wallonië, om steeds grotere projecten. In een paar jaar tijd is in Vlaanderen het aantal flats per gebouw gestegen van 8 naar 11. Projecten met 50 flats zijn niet zo uitzonderlijk meer.
 
Er is meer vraag naar woningen in de steden dan daarbuiten. Jongeren willen meer dan vroeger in de stad wonen. Migranten verkiezen de steden. Overheden ontmoedigen steeds meer het bouwen in de open ruimte.
 
Die trend zal niet meteen veranderen. In Vlaanderen komen er bijna 220.000 gezinnen bij tegen 2030. 26 procent van die gezinnen zal zich vestigen in tien steden, berekende de Vlaamse bouwfederatie VCB. Antwerpen neemt het gros voor zijn rekening, gevolgd door Gent, Mechelen, Aalst, Vilvoorde, Hasselt, Roeselare, Geel, Sint-Niklaas en Heist-op-den-Berg. Binnenstedelijk bouwen betekent niet alleen meer appartementen, maar ook grotere en complexe projecten.
 
‘Vanwege het administratieve proces, zoals de aanpassing van de bestemmingsplannen, kan de doorlooptijd van zo’n project oplopen tot 12 jaar, soms wel 20 jaar. Alleen professionelen kunnen dat aan’, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).
 
Vanaf 2009 werden ook steeds meer duurzaamheidsnormen opgelegd. Dat maakt het bouwen van een woning technisch steeds moeilijker. Het halen van de  allernieuwste normen, zoals de S-waarde (schil van de woning), kan enkel nog met de hulp van professionelen.
 

Binnenstedelijk

Vroeger waren de verkavelaars (Matexi, Blavier, Bostoen, Durabrik...) de enige grote professionele spelers. Vandaag zijn veel van die bedrijven ook bezig met grote binnenstedelijke ontwikkelingen. Maar er zijn steeds meer kapers op de kust.? Sinds 2009 ligt de kantorenmarkt op apegapen. Alle grote ontwikkelaars van commercieel vastgoed zijn nu belangrijke spelers inzake residentieel vastgoed geworden. Atenor, Immobel, Cofinimmo, Befimmo, AG Real Estate en co. bouwen nu jaarlijks samen een paar duizend woningen, in een marktsegment dat ze voordien als secundair beschouwden.
 
De overheid moedigt de kantoorgroepen ook aan om verouderde kantoren om te bouwen tot woningen. In Brussel kreeg bijna 1 miljoen vierkante meter aan verouderde kantoren een residentiële herbestemming. Ook in de meeste grote Vlaamse steden is die trend merkbaar.
 
Bron: De Tijd
URL: https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Vlaming-bouwt-steeds-minder-zelf-zijn-woning/9952605?utm_campaign=MORNING_COMMENT&utm_medium=email&utm_source=SIM

Meer info...

Banken strenger voor woonlening


16 november 2017
Het is niet nodig dat de overheid de voorwaarden voor woonkrediet nog verder aanscherpt. De banken zijn streng genoeg om wanbetalingen te voorkomen, zegt een studie door de KU Leuven.

Onderzoekers van de KU Leuven zijn, in samenwerking met vastgoedontwikkelaar Immpact, nagegaan of er strengere voorwaarden moeten komen aan het verlenen van woonkrediet, met name dat het ontleende bedrag niet hoger mag zijn dan 80 procent van de kostprijs van de woning. De Nationale Bank is voorstander van zo’n verstrenging.

Maar volgens vastgoedeconoom Sven Damen van de KU Leuven is de kans op wanbetaling ‘minimaal’ bij kopers die meer dan 80 procent van de aankoopprijs van hun woning lenen. "Het risico neemt pas toe bij kopers die méér dan de volle 100 procent ontlenen", zegt Damen.

Voorzichtigheid
Bovendien hebben de banken hun kredietbeleid zelf al strenger gemaakt, aldus het onderzoek. Zo is het aantal goedgekeurde leningen (ten opzichte van het aantal aanvragen) sterk gedaald sinds het uitbreken van de bankencrisis in 2008. Van 1995 tot 2006, voor de crisis, werd gemiddeld 82 procent van het aantal hypothecaire aanvragen voor de aankoop van een woning goedgekeurd, en 86 procent voor nieuwbouw. Dat percentage daalde tussen 2013 en 2016 tot respectievelijk 65 en 72 procent.

Het aantal leningen waarbij meer dan 90 procent van het aankoopbedrag werd toegekend, daalde vorig jaar zelfs met 21 procent in vergelijking met 2012.

"De voorzichtigheid van de banken heeft een significant effect gehad op het bedrag dat gezinnen konden ontlenen", zegt Damen. "Zeker voor wie bijna 100 procent wilde ontlenen. Een gezin dat 95 procent van de waarde van zijn woning leende over een periode van 30 jaar, zag zijn interestvoet verhogen ten opzichte van gezinnen met kortere looptijden en lagere bedragen. Hierdoor konden zij ruim 15.000 euro minder ontlenen dan vóór de verstrenging."

Reële woonkosten
Om tot een nog realistischer kredietbeleid te komen, stelt Immpact voor dat de banken meer rekening zouden houden met de reële woonkosten.

"Om te zien hoeveel je kan lenen, kijken de banken vandaag naar je maandelijkse inkomen minus het afbetalingsbedrag. Niet naar je maandelijkse verbruikskosten. Nochtans zou juist dat een interessant element zijn", meent Philippe Janssens, de ceo van Immpact. "De verschillen inzake woonkosten zijn namelijk groot; tussen appartementsbewoners en eigenaars van een huis, maar ook tussen een bestaande woning of nieuwbouw. Zo geeft een gezin in een appartement gemiddeld 20,6 procent minder uit aan energiekosten dan eenzelfde gezin in een huis. Kijken we naar nieuwbouw, dan is er een verschil van 15 procent in vergelijking met oudere woningen."

Bron: De Standaard

URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171116_03189436

Meer info...

Nieuwe antikraakwet is een feit


06 november 2017
De nieuwe antikraakwet, waar CIB Vlaanderen mee voor ijverde, is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.

Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert. Het thema ligt al even op de politieke agenda, want iedere legislatuur worden er verschillende wetsvoorstellen ingediend om kraken tegen te gaan. In het verleden heeft echter geen enkel wetsvoorstel de eindmeet gehaald. Dat is nu dus wel het geval.

In de loop van 2016 en 2017 hebben enkele opvallende gevallen in het Gentse de problematiek van het kraken opnieuw centraal geplaatst. Zo was er medio 2016 een situatie waarbij de eigenaars op vakantie waren en door de buren verwittigd werden dat hun huis was bezet door krakers. Wanneer zij hulp probeerden in te roepen (vanuit het buitenland sowieso niet evident) wezen de lokale en federale overheden naar elkaar. Bij het uitblijven van een federale wet die een strafbaarstelling invoert, meende burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat hij niet kon tussenkomen om het pand door de politie te laten ontruimen. Amper enkele maanden later verscheen in de media dat in Gent opnieuw drie huizen waren gekraakt, ditmaal huizen die op zeer korte termijn verbouwd zouden worden. En, afgelopen weekend nog leek een confrontatie tussen krakers en een groep omwonenden ernstig uit de hand te zullen lopen, mocht de politie niet zijn tussengekomen.

Een politieke reactie kon niet uitblijven. De meerderheidspartijen schaarden zich achter een gezamenlijk wetsvoorstel dat een dubbel doel had: (1) kraken strafbaar stellen en (2) de procedures tot uitzetting van krakers versnellen zodat de eigenaar sneller opnieuw de beschikking krijgt over zijn onroerend goed. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden zowel het Strafwetboek als het Gerechtelijk Wetboek aangepast. Deze wijzigingen werden op half oktober goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zullen op 16 november 2017 van kracht worden.

Strafbaarstelling
De strafbaarstelling van kraken zal voortaan ingeschreven zijn in twee verschillende artikelen van het Strafwetboek. Er is met name een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om het kraken van bewoonde panden (art. 439 SW) of onbewoonde panden (art. 442/1 SW).

Heden is er alleen in art. 439 SW een aanknopingspunt voor de strafrechtelijke vervolging van kraken. Maar de tekst voorziet louter een strafsanctie voor het binnendringen van een bewoond huis tegen de wil van de eigenaar of de persoon met een zakelijk of persoonlijk recht op de woning, en dan nog louter bij de verzwarende omstandigheden van het gebruik van bedreiging, geweld, braak, inklimming of valse sleutels.

Niet zozeer het verblijf zelf in het pand is dus strafbaar maar louter de handeling van het binnendringen. Dit maakt dat vervolging van krakers vrijwel onmogelijk is, behalve in geval van betrapping op heterdaad. Anders moet men op de één of andere manier kunnen bewijzen dat de krakers ook effectief diegene waren die hadden binnengedrongen in het pand, bijvoorbeeld met behulp van braak. Louter het overschrijden van de drempel of het verblijven in het pand is niet strafbaar. Vervolging is dus niet vanzelfsprekend, temeer omdat in krakersmilieus schijnbaar frequent een methode van ‘voorkraak’ wordt gehanteerd, waarbij de inbreker zelf vervolgens niet in het kraakpand verblijven.

Middels de nieuwe wet wordt ook ‘het bezetten van het goed of het erin verblijven zonder toestemming van de bewoners’ strafbaar (nieuwe versie art. 439 SW). Voor niet-bewoonde panden zal er een strafsanctie gelden voor ‘het binnendringen, het bezetten of het verblijven in het pand zonder zelf houder te zijn van een titel of recht’ (nieuw artikel 442/1 SW).

De hoogte van de strafsanctie zal zwaarder zijn bij het kraken van bewoonde panden (een gevangenisstraf van 15 dagen tot twee jaar en een geldboete van €26 tot €300) dan bij het kraken van niet-bewoonde panden (gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand en/of een geldboete van €26 tot €100).

Versnelling procedures
Om te bekomen dat de eigenaar sneller de krakers zou kunnen uitzetten en opnieuw het genot van zijn goed verwerven werkt de nieuwe Wet op twee sporen.

Het eerste spoor is de introductie van een systeem naar Nederlands model waarbij de procureur des konings de ontruiming kan bevelen van een niet-bewoond onroerend goed binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het bevel tot ontruiming. De eigenaar van een gekraakte woning zal zich voortaan dus ook tot de procureur des konings kunnen wenden om zijn pand te laten ontruimen. Tegen het bevel van de procureur des konings kan beroep worden ingediend bij de vrederechter, die zich op zeer korte termijn zal moeten uitspreken. Via deze beroepsmogelijkheid wordt de optie van een rechterlijke tussenkomst gevrijwaard.

Het tweede spoor omvat het inschrijven van een nieuwe burgerrechtelijke procedure inzake de uithuiszetting van krakers (‘uithuiszetting uit plaatsen zonder recht of titel’) in een nieuw hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek. Bij deze procedure:

  • kan de vordering worden ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift
  • kan de vordering worden ingeleid door elke houder van een recht of titel op het onroerend goed
  • moet in het verzoekschrift op straffe van nietigheid worden vermeld: (1) de dag, de maand en het jaar, (2) de naam, de voornaam het beroep en de woonplaats van de verzoeker, (3) het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering en (4) de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat
  • het bijvoegen van een getuigschrift van de woonplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld is alleen vereist in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak
  • de oproep tot verschijning is binnen 8 dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol bij een verzoekschrift op tegenspraak en binnen 2 dagen bij een eenzijdig verzoekschrift
  • de zaak kan aangehouden worden op de inleidingszitting of de vrederechter kan ze verwijzen naar een nabije datum, waarbij de vrederechter de duur van de debatten bepaalt
  • de vrederechter kan de conclusietermijnen ambtshalve en op een nabije datum vaststellen in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak. De partijen moeten hun opmerkingen uiterlijk op de inleidingszitting doen gelden

Deze burgerrechtelijke procedure zal aanzienlijk sneller verlopen dan de procedures die vandaag moeten worden gebruikt. Die slepen (te) lang aan. Ondertussen staat de eigenaar machteloos tegenover de vernielingen die de krakers mogelijk aanbrengen. En tijdens de loop van de procedures kunnen de krakers zich heden beroepen op de bescherming van de privésfeer, waardoor de eigenaar in totale onzekerheid blijft over de toestand waarin zijn/haar pand verkeert. Daaraan wil men met de nieuwe Wet remediëren.

  • Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (BS 06 11 2017)

http://cibweb.be/nieuws/nieuwe-antikraakwet-een-feit

Meer info...

Tienduizend eigenaars van zonnepanelen laten geld liggen


31 oktober 2017
Hoewel ze daar recht op hebben, vroegen ruim 10.000 eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen het afgelopen jaar hun groenestroomcertificaten bij hun distributienetbeheerder Infrax/Eandis niet aan. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Op 14 november vorig jaar zijn de distributienetbeheerders Infrax en Eandis verantwoordelijk geworden voor de groenestroomcertificaten in Vlaanderen.

“Vorige maand, dus bijna één jaar na de overdracht naar de netbeheerders, waren ruim 10.000 installaties nog altijd niet aangemeld: 4.330 bij Infrax en 5.839 bij Eandis”, zegt Johan Danen (Groen), die de cijfers bij Vlaams Energieminister Bart Tommelein opvroeg.

Desinteresse
Infrax vermoedt desinteresse bij een groot deel van deze ‘achterblijvers’. “Ook na zes herinneringen per mail en brief laten deze mensen na zich in orde te stellen”, zegt Infrax-woordvoerder Björn Verdoodt.

Verdoodt roept deze mensen op om zich alsnog in orde te stellen. “Zeker aangezien zij de niet-aangevraagde certificaten van het voorbije jaar nog altijd kunnen innen, simpelweg omdat de uitkering ervan gebeurt op basis van de vorige meterstand. Ze hebben er dus alle baat bij dit snel te doen.”

Bron: Het Nieuwsblad

URL: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171031_03163023

Meer info...

Energetische renovatie? Geniet van de premies


25 april 2017
 
Voor de Vlaamse overheid is het verhogen van de energiezuinigheid van het woningbestand een prioriteit. Onder meer door behulp van premies wordt de burger gestimuleerd om energiebesparende investeringen te doen. Voor heel wat renovatiewerken kan je genieten van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Nieuw sinds begin dit jaar is de totaalrenovatiebonus.
Totaalrenovatiebonussen bovenop individuele premies
 
Als in een bestaande woning of appartement na 1 januari 2017 binnen een periode van 5 jaar minstens drie van de zeven energiebesparende investeringen worden uitgevoerd (dak, vloer, muur, glas, zonneboiler, warmtepomp of ventilatie), kan een voucher of BENO-pass worden geactiveerd.
 
Daardoor kan je aanspraak maken op totaalrenovatiebonussen bovenop de individuele premies die voor deze investeringen al werden uitbetaald.
 
De premiehoogte in woningen bedraagt na de derde investering 1.250 euro, na de vierde 1.750 euro, na de vijfde 2.750 euro. Hiervoor is wel een EPC nodig als bewijs dat de woning voldoet aan de eerste vijf investeringen. Na de zesde investering bedraagt de bonus in totaal 3.750 euro en na de zevende in totaal 4.750 euro. Voor appartementen bedragen de bonussen de helft.

Algemene info over premies vind je op energiesparen.be.
Bron: Vlaams Energieagentschap
 

Meer info...

Belg leent steeds meer voor woning


27 oktober 2017
De Belg leent steeds meer voor de aankoop of bouw van een woning, zo blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) voor het derde kwartaal van 2017. Toch blijft de kredietverlening heel gezond, verzekert men bij de BVK. "Amper 1,1 procent van de leningen kent een achterstand."

Het gemiddeld bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in het derde kwartaal gestegen naar 156.000 euro. Vorig jaar was dat 153.000 euro. Het gemiddeld krediet voor de bouw van een woning stijgt tot bijna 167.000 euro, tegen bijna 155.000 euro een jaar eerder. Ook voor renovaties wordt meer geleend: gemiddeld ruim 49.000 euro, tegen bijna 43.000 euro een jaar eerder.

De bedragen blijven stijgen, erkent de BVK. Toch blijft de verlening heel gezond. "Het aantal leningen met een achterstand blijft stabiel en bedraagt al lang zowat 1,1 procent", klinkt het bij de beroepsvereniging.

Bron: Belga
URL: http://cibweb.be/nieuws/belg-leent-steeds-meer-voor-woning

Meer info...

Opvallend minder renovatiekredieten in tweede kwartaal


Er werden in het tweede trimester liefst 21 procent minder kredietaanvragen opgetekend dan in dezelfde periode in 2016. De daling zit vooral bij de renovatiekredieten.

Het totaalbedrag voor alle kredietaanvragen ligt 8,5 procent lager dan vorig jaar in het tweede kwartaal, blijkt uit de cijfers van Febelfin, de federatie van de financiële sector.

Ook bij de verstrekte kredieten, de stap na de aanvraag, is er een daling met 7,7 procent naar ongeveer 65.000 kredieten. Die waren samen goed voor 8,2 miljard euro, wat nog wel bijna 6 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor de aankoop van een woning (+2,7%) of de bouw ervan (+7%) of voor een aankoop waarbij nog een renovatie moet gebeuren (+11%) ging het aantal kredieten wel nog hoger. Maar die stijgingen worden tenietgedaan door de forse daling van het aantal kredieten louter voor de renovatie van een woning, waarvan er 23,2 procent minder werden toegekend (of welgeteld 4.687 dossiers minder).

Doordat het geleende bedrag voor aankoop of bouw doorgaans een pak hoger ligt dan voor een renovatie, leidt de daling van het totaal aantal dossiers niet tot een gelijke daling in het totaalbedrag.

Premies

Sinds begin dit jaar zijn een aantal premies voor energiebesparende investeringen in woningen verlaagd, mogelijk verklaart dit ten dele de dip. Anderzijds is er een verlaging van de onroerende voorheffing ingevoerd, maar de energieprestatie, uitgedrukt in het E-peil, van de woning moet daartoe fors verbeteren.

Toch verrast de daling Anja Larik van de Bouwunie, die de kmo's in de bouw vertegenwoordigt: 'Het gaat momenteel in de bouw eigenlijk erg goed, het trekt zelfs aan. Het gaat natuurlijk niet altijd over grote werken waarvoor mensen moeten gaan lenen. Misschien is er wat geanticipeerd en hebben mensen hun plannen vorig jaar versneld om nog van de premies te genieten.'

Er is in de voorbije jaren al erg veel gerenoveerd. 'Toch zijn er nog steeds veel woningen die vooral qua energieprestatie nood hebben aan renovatie', zegt Larik. 'We zien wel dat veel mensen dit meteen na de aankoop aanpakken.' De kredieten voor aankoop plus renovatie zijn nog iets gestegen.

Ook bij Febelfin zelf heeft men geen pasklare uitleg voor de dip. 'Als je de cijfers van 2015 en 2016 erbij neemt, merk je wel dat het aantal renovatiekredieten toen erg hoog lag', zegt woordvoerster Isabelle Marchand.

Herfinancieringen

Al deze cijfers laten externe herfinancieringen - je oude woonkrediet vervangen door een nieuw bij een andere bank - buiten beschouwing. In het tweede trimester waren er daarvan nog een kleine 9.000, of 45 procent minder dan in 2016. Wellicht speelt hier dat de rente nu al lang vrij stabiel op een laag niveau zit: de meeste mensen voor wie een herfinanciering in de voorbije jaren interessant werd, hebben dat inmiddels gedaan. 

Bron: Netto via http://www.tijd.be/netto/vastgoed/Opvallend-minder-renovatiekredieten-in-tweede-kwartaal/9917494
 

Meer info...

Geen internetverbinding? Dan geen bouwvergunning


Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt daarvoor enkel nog de verplichte bouwvergunning wanneer hij de woning te-gelijk ook 'internetklaar' maakt.

Het is de bedoeling dat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt, stelt de bevoegde minister, Joke Schauvliege (CD&V), dinsdag in de kranten van Mediahuis. De minister geeft daarmee gehoor aan de eis van Europa om alle burgers een vlotte toegang tot het internet te geven.
Ons land scoort op dat vlak niet slecht. Toch heeft volgens de recentste informatica-barometer van de FOD Economie één op de vijf huishoudens nog altijd geen internettoegang, onder meer wegens de kostprijs.

De nieuwe stedenbouwkundige verordening die 'snel internet' verplicht, moet ook allerhande discussies vermijden. Gaande van mensen die een huis kopen en pas daarna vaststellen dat er geen internet is en daarom de oprit moeten -opbreken, tot huurders die het zonder internet moeten stellen, omdat de eigenaar geen aansluiting voorzag, bijvoorbeeld om kosten te besparen.

Ook de Belgische telecomoperatoren Proximus en Telenet waren vragende partij voor een duidelijke regelgeving. Volgens de Vlaamse architectenvereniging NAV zal deze bijkomende verplichting de mensen niet op extra kosten jagen.

Bron(nen): Belga - http://www.tijd.be/netto/vastgoed/Geen-internetverbinding-Dan-geen-bouwvergunning/9889206
 

Meer info...

Belgen bouwen massaal appartementen


Cijfers van de federale overheidsdienst Economie leren dat er vorig jaar 30.711 bouwvergunningen zijn uitgereikt voor appartementen. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2015.
 
Er zijn vorig jaar vergunningen uitgereikt voor de bouw van 50.163 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is 8 procent meer dan in 2015, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de FOD Economie.

Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen bleef ongeveer gelijk (19.452 in 2016, tegen 19.143 in 2015). Maar het aantal vergunningen voor appartementen nam met ruim 13 procent toe, tot 30.711. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde bewoonbare oppervlakte per vergunde woning daalde, van 98 naar 93 vierkante meter. Voornamelijk in Vlaanderen doen de appartementen het goed. Cijfers van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) leren dat er in Vlaanderen 30 procent meer bouwvergunningen voor een appartement zijn aangevraagd in vergelijking met vorig jaar. In Wallonië nam het aantal appartementen net af.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn appartementen in Vlaanderen meer in trek wegens de hoge bevolkingsdichtheid. ."Maar ook wegens een ruimtelijk beleid dat verdere bebouwing in het buitengebied tegengaat, en steeds meer aanzet tot verdichting in en nabij stads- en dorpskernen", klinkt het in De Standaard.

Het is de tweede keer in zes jaar dat het aantal bouwvergunningen hoger lag dan 50.000. In 2014 ging het om bijna 55.000 vergunningen. Het laagste aantal in die periode was iets meer dan 44.000, in 2011.

Het aantal vergunningen voor woningrenovaties daalde met 7 procent tot 26.233. In 2015 piekte dat aantal op 28.178, wat het hoogste niveau was sinds 2010.

Toenemend aantal vergunningen in stroomgebied

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) merkt in een interview met Het Laatste Nieuws op dat er drie keer zoveel bouwvergunningen zijn afgeleverd voor huizen in overstromingsgebied. Vorig jaar reikten Vlaamse gemeenten en provincies 26 bouwvergunningen uit in hoogrisicogebied. Dat leren cijfers die Pira opvroeg bij bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V).

Binnenkort wordt het hoe dan ook moeilijker om een woning te bouwen in zo'n gebied. De Vlaamse regering heeft twee weken geleden een bouwverbod in overstromingsgebieden principieel goedgekeurd. Een kaart moet nu duidelijkheid scheppen in welke gebieden het verbod geldt. Die moet de komende maanden opgemaakt worden door minister Schauvliege.

"Het bouwverbod is een stap in de goede richting", zegt Pira in de krant, "alleen vrees ik dat projectontwikkelaars druk zullen zetten op gemeenten om toch nog snel, snel een vergunning te krijgen. Je ziet aan de cijfers van de voorbije jaren dat ze maar wat graag extra land aansnijden." Ze pleit daarom voor een onmiddellijke bouwstop in alle overstromingsgebieden in Vlaanderen. Volgens Schauvlieghe zal het nieuwe bouwverbod er snel komen.

bron: http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/wonen/belgen-bouwen-massaal-appartementen/article-normal-835787.html
 

Meer info...

Bouwaanvraag indienen onmogelijk: nieuw systeem ligt plat


31 maart 2017

Architecten kunnen sinds dinsdagmiddag geen bouwaanvragen meer indienen. Het nieuwe, digitale platform dat ze daarvoor sinds kort moeten gebruiken, ligt plat. De architecten vinden het vervelend dat zij door de bouwheer mede verantwoordelijk geacht worden voor de problemen omdat alles te traag verloopt.

Het zou een einde maken aan de berg papierwerk: het nieuwe digitale platform waarmee architecten vanaf 23 februari een bouwaanvraag moeten indienen. Verplicht. Er bestaat dus geen andere manier meer om een bouwaanvraag in te dienen. Dat is een groot probleem, want het systeem ligt helemaal plat.

Het probleem doet zich voor bij het uploaden van bijlagen. Daarbij accepteert de virusscanner de attachments niet, of verwerkt ze te traag. Bijgevolg kunnen er in het systeem geen aanvragen ondertekend worden omdat de bijlagen als onveilig worden beschouwd.

Maat vol voor NAV
De problemen zijn niet nieuw, want de afgelopen weken werden er al heel wat problemen gemeld. 80 procent van de architecten die al ervaring hebben met de digitale bouwaanvraag, ondervond er al problemen mee. Dat blijkt uit een enquête die de Vlaamse architectenorganisatie NAV afnam bij 1.200 van haar leden. Van die 80 procent moest 15 procent de poging om een aanvraag in te dienen zelfs staken, zonder resultaat.

Voor NAV is de maat vol. De organisatie had deze week al een spoedoverleg gevraagd met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en vraagt onmiddellijke bijsturingen. NAV zegt dat het systeem onvoldoende proefgedraaid is. De ambtenaren zijn overigens even gefrustreerd als wij, klinkt het. Hoe dan ook is dat probleem erg nadelig voor het imago van de architect, want die krijgt alle verwensingen van de bouwheren op zijn bord en kan daar niets aan doen. Ze zitten urenlang achter hun computer om alles opnieuw in te vullen en dat wekt frustraties op.

Bron: deredactie.be

Meer info...

Eerste maatregelen betonstop in uitvoering


28 maart 2017

De Vlaamse regering heeft de eerste concrete maatregelen in uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop, goedgekeurd. Het gaat om initiatieven die toelaten dichter bij elkaar te gaan wonen. De beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning - de nieuwe combinatie van bouw- en milieuvergunning - worden ingeperkt.

Vanaf 2040 mag geen bijkomende open ruimte meer worden ingenomen door nieuwbouw. In 2025 moet het gebruik van nieuwe gronden al worden gehalveerd. Om dat mogelijk te maken zijn een hele reeks maatregelen nodig die ervoor zorgen dat we de bestaande woonruimte efficiënter gebruiken.

"Veel mensen worstelen met te grote huizen uit de jaren zestig en zeventig", zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege. "Jonge gezinnen willen die graag opsplitsen of verbouwen tot een kangoeroewoning, maar botsen daarbij op verkavelingsvoorschriften." Oude voorschriften zullen voortaan eenvoudig kunnen wijzigen om de woning een andere bestemming te geven. Ook een zorgwoning, een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning om iemand te verzorgen, kan makkelijker worden gecreëerd en wordt bijvoorbeeld ook mogelijk in zonevreemd gebouwde woningen.

Om wateroverlast voortaan zoveel mogelijk te vermijden krijgt de Vlaamse regering de mogelijkheid om een bouwstop in te voeren in de meest watergevoelige gebieden. Eigenaars in die streken maken aanspraak op een schadevergoeding.

De beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning worden tot slot ingeperkt, om eindeloos procederen tegen te gaan. Wie niets van zich heeft laten horen tijdens het openbaar onderzoek kan geen beroep meer indienen.

De aanpassingen aan de codex dienen nog door het parlement te worden goedgekeurd en worden wellicht deze zomer van kracht.

Bron: De Morgen

Meer info...

Banken binden klanten met woonkrediet op maat


23 maart 2017

In de strijd om klanten en rendement schakelen steeds meer banken over op een nieuwe strategie voor woonkredieten. Een krediet op maat van de individuele klant, om het shoppen tussen banken te stoppen.

Wie een huis of appartement wil kopen, kent het fenomeen: bij de bank een rentetarief vragen en met dat voorstel de boer opgaan en vergelijken met andere banken. Als het van die banken zelf afhangt, zal dat shoppen straks tot het verleden behoren.

Deze week nog presenteerde BNP Paribas Fortis op zijn investeerdersmeeting een strategie voor een selectiever beleid op woonkredieten. Door de lage rente staat de rentabiliteit al enige tijd onder druk, de marges zijn klein. Zeker in een competitieve markt als België. Om te vermijden dat een klant wegloopt, wil BNP zijn systemen verfijnen. Daarbij zal de bank naast de klassieke indicatoren, zoals inkomen en kredietwaardigheid, ook andere parameters hanteren. Welke dat zijn, blijft bedrijfsgeheim.

Wedren
Die wedren naar financieel interessante klanten is al enige tijd aan de gang. "Het woonkrediet is voor Belfius een sleutelmoment in de uitbouw van een duurzame bancaire relatie", zegt woordvoerster Ulrike Pommée. Belfius biedt al langer dergelijke geïndividualiseerde voorstellen aan, met succes.

Vrees Nationale Bank
Die wedren heeft al geleid tot nervositeit bij de Nationale Bank, die als toezichthouder de banken sommeert om voorzichtiger te zijn in het verlenen van kredieten. De NBB is bevreesd voor een implosie van de huizenmarkt, waarbij slechte kredieten het financiële systeem zouden aantasten.

Bron: De Morgen

Meer info...

Zonnekaart toont of uw dak geschikt is voor zonnepanelen


door

Het Vlaams Energieagentschap heeft een online ‘zonnekaart’ uitgewerkt waarop iedereen kan zien of het dak van huis geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel die installatie zal kosten.

Nu heeft één op de acht gebouwen in Vlaanderen zonnepanelen of een zonneboiler. ’Er is dus nog heel veel potentieel’, aldus minister Tommelein (Open Vld). ‘Met de Vlaamse zonnekaart kan elke Vlaming zien hoe goed zijn of haar dak scoort en hoeveel een installatie hem of haar zou kosten en wat die zou opbrengen.’

Volgens Tommelein is ‘zonne-energie niet meer duur meer en vooral winstgevend. Bovendien zijn de meeste daken geschikt. Dat kan iedereen nu met eigen ogen vaststellen.’

De zonnekaart is terug te vinden op www.energiesparen.be/zonnekaart.

Berekening

Wie zijn adres ingeeft, ziet meteen of het dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Voor elk ideaal of bruikbaar dak berekent de zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd.

De berekeningen gebeuren standaard voor een doorsneegezinsverbruik, maar u kan de instellingen eenvoudig aanpassen en een persoonlijke berekening uitvoeren.

De toepassing beschikt ook over profielen voor grote verbruikers, zoals bedrijven, scholen of supermarkten.

bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170320_02789606

Meer info...

Zwarte lijst voor makelaars: deze jihadisten mogen geen huis meer kopen of huren


Vijftig terreurverdachten prijken binnenkort op een zwarte lijst van de veiligheidsdiensten, waardoor makelaars hen niet meer mogen helpen om een huis van de hand te doen en hen zo van grote sommen geld te voorzien. “Ook verhuren of verkopen aan deze mensen is verboden”, luidt het bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). “Wie een verdachte herkent, moet de veiligheidsdiensten alarmeren.”

Op de bewuste zwarte lijst van de Belgische veiligheidsdiensten staan nu 36 verdachten: 4 vrouwen en 32 mannen, tussen 20 en 52 jaar. Maar binnenkort zal de lijst meer dan 50 namen tellen. Na de volgende Veiligheidsraad wordt ze met nog een 15-tal nieuwe terreurverdachten aangevuld.

Op droog zaad

Iedereen die op de lijst belandt, wordt in principe op droog zaad gezet. Hun bankrekeningen worden bevroren door Financiën. Met andere woorden: ze kunnen geen cash meer afhalen, overschrijvingen uitvoeren of hun kredietkaart gebruiken. Het gaat voor het overgrote deel om mensen die in Syrië verblijven.

“Het zijn mensen die betrokken zijn bij terroristische daden in Syrië, Irak en daarbuiten – of die op de verdachtenlijst van het OCAD staan”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “We moeten vermijden dat ze hun gruwelijke activiteiten kunnen financieren.”

Zo slaagde de Belg Anouar Haddouchi er in 2015 in om, terwijl hij in Syrië zat, het geld vanop zijn bankrekening in het Britse Birmingham aan de terreurcel rond Abdelhamid Abaaoud over te maken. Daarmee werden de aanslagen van Parijs bekostigd.

Om het hen zo moeilijk mogelijk te maken op nog andere manieren geld te verzamelen, wordt ook het verkopen van huizen aan banden gelegd. “We krijgen elke drie maanden een ­bijgewerkte lijst. We maken die meteen over aan onze leden”, zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van het BIV.

“Bij elke nieuwe overeenkomst moet de makelaar de identiteitsgegevens van zijn klant naast de lijst leggen”, zegt Stevens. Als de klant op de lijst staat, moet hij discreet de veiligheidsdiensten inlichten. De makelaar moet ook details zoals plaatsen, momenten van afspraak, het adres van het pand en contactgegevens overmaken.

Ook notarissen zouden de lijst krijgen. Volgens het BIV mogen ze ook geen woningen verhuren of verkopen aan de mensen op de zwarte lijst.

Zo’n maatregel kan nochtans niet verhinderen dat Syriëstrijders zich in ons land vestigen. De bende rond Abaaoud kon zich maandenlang verschuilen in zes safehouses in ons land. Vijf ervan huurden ze onder een valse naam, met valse papieren. Het zesde huurcontract werd door een vriend afgesloten.

Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170312_02776461

Meer info...

Aanvechten van bouwvergunning wordt moeilijker


10 maart 2017

De Vlaamse regering wil komaf maken met de wildgroei aan klachten tegen bouwvergunningen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerkt zo'n 800 klachten per jaar, waarvan de helft ongegrond is. Dankzij enkele nieuwe decreten kunnen straks enkel belanghebbenden naar de Raad stappen, en dan nog alleen terwijl het openbaar onderzoek loopt.

Als het tot een rechtszaak komt, zal de verliezende partij ook een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector is tevreden. "Nu stappen veel buurtbewoners op automatische piloot naar de Raad, waardoor projecten 2 tot 3 jaar vertraging oplopen of zelfs in de prullenbak belanden, omdat investeerders zo lang niet willen wachten. Daar is het veel klagers om te doen."

Bron: Het Laatste Nieuws

Meer info...

Helft Belgen single in 2016: nood aan kleinere wooneenheden


07 maart 2017

Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. En dat vraagt een omslag in ons woon- en mobiliteitsbeleid.

In Vlaanderen zouden er in 2060 ruim 1,3 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn, in Wallonië 840.000 mensen en in Brussel 280.000. Ter vergelijking: in 2016 bestond 1 op de 3 huishoudens uit 1 persoon, in 2060 gaan we naar de helft. "Die toename kunnen we toeschrijven aan twee groepen", zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de UAntwerpen.

"Er is de vergrijzing. Zowel alleenstaanden als weduwes en weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen. We willen niet naar een rusthuis." Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.

De tweede groep: de "Sex and the city"-generatie. "Dat zijn de happy singles die graag alleen wonen in bruisende grootsteden." Het Planbureau ziet ook nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

Aangepaste woningen

"Deze resultaten stemmen tot nadenken", zegt Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. "Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet rekening gehouden worden met deze verwachting." Johan Rutgeerts, urbanoloog aan de KU Leuven, pleit daarom op termijn voor kleinere wooneenheden. "Woningen van 50 tot 65 m² zoals in Scandinavische landen moeten hun weg in België vinden", zegt hij.

Socioloog Mortelmans treedt hem daar in bij: "Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. We hebben veel meer aangepaste woningen nodig." Is de overheid daar wel mee bezig? "Je moet op tijd beginnen, een woning moet je plannen. Je moet niet tot 2050 wachten om dan te panikeren. Maar dat wil niet zeggen dat je morgen massaal veel eenpersoonswoningen moet bouwen. Je moet dat planmatig doen."

Bron: De Redactie
 

Meer info...

Vlaanderen wil drones inzetten tegen bouwovertredingen


27 februari 2017

De Vlaamse overheid wil drones inzetten om bouwovertredingen op te sporen. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als “een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen”. Een concreet plan is er nog niet, maar ze bekijkt daarvoor een proefproject in Anderlecht dat binnenkort van start gaat.

Elk jaar schrijft de bouwinspectie tussen de 600 en 800 processen-verbaal uit omdat we te hoog, te diep of te breed bouwen. Het gevolg kan zijn dat de overtreder één of meerdere muren moet afbreken of iets anders moet aanpassen.

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) onderzoekt nu of drones het werk van inspecteurs op het terrein wat makkelijker kunnen maken. Een drone kan vanuit de lucht beelden en foto’s maken die een goed overzicht geven van bijvoorbeeld een illegale bijbouw. Zeker op moeilijk toeganke­lijke plaatsen kan dat nuttig zijn. “In principe is het systeem goed geschikt om inbreuken vast te stellen”, zegt Schauvliege.

Proefproject

De minister heeft nu de opdracht gegeven om na te gaan hoe ze dat in Anderlecht aanpakken. Eind maart start daar een proefproject. Een drone – kostprijs 1.600 euro – zal er in een dichtbebouwde wijk, in de Transvaalstraat en de Emile Carpentierstraat, twee dagen in de lucht hangen om illegale bijbouwen op te sporen. Anderlecht overweegt de drone ook uit te rusten met een warmtecamera, om te controleren of de huiseigenaar voldoende thermische isolatie heeft aangebracht.

Privacy

Maar mag zo’n drone beelden maken van mijn tuin? “Enkel als alle veiligheids- en privacyregels worden gevolgd”, stelt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. “Zo mag niemand herkenbaar in beeld ­komen. Als dat toch gebeurt, moeten die gegevens gewist worden. Op de luchtbeelden van Google zijn mensen ook altijd onherkenbaar gemaakt. De drone moet voorts op een bij wet vastgestelde hoogte vliegen. Zeker als hij binnen de bebouwde kom wordt gebruikt.” “We moeten inderdaad voldoende garanties hebben dat de privacy gewaarborgd is”, be­nadrukt Schauvliege. “Dit is absoluut een vereiste wanneer we de drones inzetten."

Nog niet voor morgen

Het plan van Vlaanderen is nog vers. De drones hangen zeker morgen nog niet boven uw tuin. En het lijkt erop dat dat ook niet de bedoeling zal zijn. “De Vlaamse overheid gaat zich niet bezighouden met het opsporen van ­illegale tuinhuisjes”, zegt Piet Vanhoutte, afdelingshoofd van de Vlaamse inspectiedienst Ruimtelijke Ordening en On­roerend Erfgoed. “Nu is het bijvoorbeeld moeilijk om een il­legaal bouwwerk op te sporen als dat diep in een bos ligt. Met een drone kunnen we hier makkelijk en snel achterkomen.”


Bron: Het Nieuwsblad

Meer info...

Test-aankoop zet strijd tegen hoge bankkosten onverdroten verder


Volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop blijven de banken de kosten verhogen terwijl de dienstverlening erop achteruit gaat.

Sinds enkele maanden ijvert Test-Aankoop ervoor dat de klanten niet zouden worden gestraft terwijl de banken zelf steeds mooiere winsten en rendementen opstrijken. Volgens de consumentenorganisaties zijn de prijsverhogen die de banken doorvoeren allerminst terecht. "Een eind 2016 gelanceerde petitie tegen die die verhogingen leverde tot nu toe bijna 16.000 handtekeningen op. Consumenten die de petitie willen onderteken kunnen dat nog tot eind maart doen. Ze zal vervolgens, samen met een "bankenmemorandum" aan de overheid worden overhandigd", laat Test-Aankoop weten.

Een van de kosten die de banken recent nog verhoogd hebben zijn de dossierkosten. Uit een onderzoek van de vergelijkingssite Spaargids.be bleek vorig jaar dat de kosten tussen 250 en 500 euro liggen, maar verschillende banken verhoogden sindsdien hun kosten om de dalende winsten op te vangen.

Daarom kondigde kondigde Kris Peeters, minister van Consumentenzaken in de zomer van 2016 aan nog voor het einde van het jaar maximumtarieven te willen vastleggen voor de dossierkosten. Een van de aanleidingen daarvoor was een uitspraak van Max Jadot, topman bij BNP Pariba Fortis, die zei dat zijn bank nadenkt over duurdere bankdiensten om het verlies aan inkomsten te compenseren door de aanhoudende lage rente. In september gingen de dossierkosten voor de herziening van een hypotheek omhoog bij BNP Paribas.

Maximaal 500 euro

"Wie een lening afsluit moet al heel wat eigen middelen inbrengen", zegt Peeters nu. "Als daar nog eens hoge dossierkosten bijkomen, is dat een onaangename verrassing. Door de dossierkosten wettelijk te plafonneren brengen we ze terug tot een redelijk niveau."

De minister wijst erop dat de kosten vaak niet overeenkomen met de reële kost die een bank maakt voor het opmaken van een dossier. Vanaf 1 april mag voor een hypotheek nog maximaal 500 euro worden aangerekend. Voor de combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet is dat maximaal 800 euro.

Bij een eerste herfinanciering mag maar de helft van de kosten voor een initiële lening worden gevraagd. Wie een tweede herfinanciering wil binnen de twaalf maanden betaalt hetzelfde bedrag als bij een initiële lening.

Bron: http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/wonen/test-aankoop-zet-strijd-tegen-hoge-bankkosten-onverdroten-verder/article-normal-818551.html

Meer info...

4 redenen waarom het loont uw woning te isoleren


19/02/17 om 09:26 - Bijgewerkt op 18/02/17 om 11:42


Uw woning isoleren is een absolute must! Niet alleen haalt u zelf veel voordeel uit het (beter) isoleren van uw woonplaats, ook zijn sommige vormen van isolatie vandaag verplicht. Maar wat geeft de investering in isolatie u nu eigenlijk in return? Test-Aankoop vertelt het u graag in deze gastbijdrage.

4 redenen waarom het loont uw woning te isoleren

© Getty Images/iStockphoto

Het wooncomfort verhoogt aanzienlijk in uw woning

Het isoleren van muren, het dak en de vloer maken de wanden warmer en dat voel je in elke ruimte. In de winter verdwijnt het koudegevoel, ook al draait uw verwarmingsinstallatie niet op volle kracht. In de zomer zorgt de isolatie er dan weer voor dat het niet te warm wordt. Als de warmte niet binnen kan, blijft het in je woning lekker fris. Ook 's nachts blijft het koel door de frisse lucht die circuleert. Bovendien zullen storende geluiden van buitenaf getemperd worden.

U zal heel wat besparen

Isoleren helpt niet alleen om de verwarmingskosten te verminderen maar ook om een minder krachtige en dus goedkopere verwarmingsinstallatie te plaatsen. Bovendien zal ook de waarde van uw woning stijgen. Wist u dat u dankzij het isoleren van uw dak tot € 1250 per jaar kan besparen? Voor de na-isolatie van spouwmuren is de besparing tot € 1000 per jaar en voor isolatie van de gevel langs binnen of buiten tot zo'n € 1300.

U draagt uw steentje bij tot een schonere planeet

Door minder energie te verbruiken, doet u ook goed voor het milieu. De meeste energie die we verbruiken is immers nog niet hernieuwbaar.

 

U kunt aanspraak maken op premies

Voor sommige soorten isolatie, geven de verschillende gewesten in ons land u een financieel duwtje in de rug. Uiteraard zijn de premies aan een reeks voorwaarden gekoppeld en vaak zijn ze ook begrensd. Via deze link vindt u meer informatie terug over de energiepremies.

bron: http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/ruwbouw/4-redenen-waarom-het-loont-uw-woning-te-isoleren/article-normal-816671.html

Meer info...

Energiepeil van nieuwbouw zakt tot E39


Het gemiddelde energiepeil van nieuwbouwwoningen is in 2015 gedaald tot E39, terwijl de wettelijke eis op E50 lag. Dat is te horen op bouwbeurs Batibouw in Brussel. Volgens Vlaams energieminister Bart Tommelein vinden bouwers hun energierekening en hun comfort belangrijker dan wettelijke verplichtingen.

Sinds 2006 legt de overheid op hoe energiezuinig een nieuwe woning moet zijn. Elke twee jaar wordt het peil aangescherpt, om in 2021 de bijna-energieneutraliteit te verplichten. Meer dan een derde van de bouwers kiest vandaag al voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning. Voor kantoorgebouwen en appartementen liggen de eisen voor het energiepeil lager en daar scoren de nieuwe projecten dan ook slechter, met gemiddeld E47.

Wie een nieuwe woning bouwt, moet verplicht een systeem voor hernieuwbare energie integreren. Zonnepanelen blijven daar het populairst, gevolgd door een zonneboiler en een warmtepomp.

Om ook de bestaande woningen energiezuiniger te maken, voerde de overheid een belastingvoordeel in voor wie ingrijpend isoleert in combinatie met een nieuw systeem voor verwarming en ventilatie. Dat is voorlopig geen succes. Slechts 107 mensen dienden een bouwaanvraag in voor een 'Ingrijpende Energetische Renovatie'. Tommelein verwacht nog wel een stijging als de korting op de onroerende voorheffing beter bekend wordt.

Opvallend is voorts dat in 2016 zo'n 8 procent minder energiepremies werden aangevraagd. De verklaring daarvoor is te zoeken bij de hervorming van het stelsel, maar volgens Tommelein ook bij de zachte winters. "Onze gasprijs is momenteel bovendien de laagste van Europa, dus mensen voelen minder nood om te isoleren", aldus de minister. De komende jaren zullen de premies verder dalen.

bron: http://www.demorgen.be/economie/energiepeil-van-nieuwbouw-zakt-tot-e39-be4b588f/1HKdY3/

Meer info...

EPC vanaf 1 juli ook verplicht voor woningen zonder verwarming


06 februari 2017

Woningen zonder enige vorm van verwarming, je komt ze nog tegen. Als je zo’n pand verkoopt of verhuurt, moet je dan een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen? Vandaag luidt het antwoord nog “neen”, maar vanaf 1 juli wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt.

Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

Ongewenste effecten wegwerken

Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

Nieuwe regels op 1 juli

Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Een nieuw Besluit zal ervoor zorgen dat ook gebouwen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook in die gebouwen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit.

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 juli 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie (BS 15 09 2016)

Meer info...

Tips voor inbraakbeveiliging - maak je woning vakantieklaar


“Eenvoudige ingrepen om het een inbreker moeilijker te maken” 
 
Het is zomer en je trekt er een dagje op uit. Of je gaat een paar uurtjes een frisse duik nemen. Je zou de eerste niet zijn die “net die éne keer vergeet een raam te sluiten en… ’t is gebeurd”. Dus zeker voor je op vakantie vertrekt, kan het geen kwaad je woning met enkele simpele maatregelen beter te beveiligen. Er zijn de logische vuistregels, maar ook een aantal nieuwe oplossingen voor je ramen en deuren. Je kan het een inbreker niet onmogelijk maken, maar wel flink moeilijker door enkele eenvoudige ingrepen. En dat zonder dat je huis op een versterkte burcht moet lijken.
 
Voor de hand liggende tips…
 
Uiteraard zijn er enkele voor de hand liggende tips, die vreemd genoeg nog vaak in de wind worden geslagen. Verstop geen sleutels onder deurmatten of in bloempotten, laat geen ladders of ander klimmateriaal rondslingeren. Ga je op vakantie, spreek dan af met de buren om een oogje in het zeil te houden. Timers of bewegingssensoren kunnen ervoor zorgen dat er binnen of buiten verlicht wordt en het spreekt voor zich dat een inbreker niet graag in de schijnwerpers staat.
 
Als er dan toch nog ongewenst bezoek via raam of deur naar binnen wil, bestaan er allerlei manieren om die plannen te dwarsbomen.
 
Hoe kun je de deuren beter beveiligen?
  • Simpel en discreet, maar o zo effectief: het deurslot met vingerafdrukherkenning. Naast je deur of op je deurstijl wordt een klein plaatje gemonteerd dat de vingerafdruk scant. Enkel als je vingerafdruk geregistreerd werd, krijg je toegang tot de woning.
  • Standaard op veel nieuwe deuren of optioneel te installeren zijn dievenklauwen aan de scharnierzijde. Dit zijn pinnen die, als de deur of het raam dicht is, in een opening in het deurkader vallen. Daardoor kan, zelfs indien de scharnieren het begeven, een deur niet langs de scharnierzijde geopend worden.
  • Veel nieuwe deuren zijn tegenwoordig standaard uitgerust met het driepuntsslot. Door het slot van de deur op drie verschillende plaatsen in het deurkader te laten ‘haken’, is de inbraakweerstand van de deur veel groter. Een inbraakpoging kan zeker niet zonder het nodige lawaai, dat niet alleen de bewoners, maar ook de buren zal alarmeren.
  • Inbraakwerende glaslatten op aluminium en PVC kozijnen worden onzichtbaar aan de binnenzijde geplaatst. Dankzij hun ‘kokervorm’ bieden zij een hogere inbraakweerstand. Voor houten kozijnen bestaan deze latten uit massief hout, eveneens onzichtbaar bevestigd.
  • Een veiligheidscilinder in het slot uit gehard staal is bestand tegen doorboren. Dankzij de veiligheidsrosetplaat die rond de cilinder wordt aangebracht, krijgt een inbreker geen vat op de cilinder en kan hij die dus niet loswrikken.
Hoe kun je de ramen beter beveiligen?
  • Afsluitbare krukken. Dit wil zeggen dat je de krukken van je ramen op slot kan draaien, net zoals bij je deuren. Iemand die een stukje van het glas breekt om het raam te openen met de kruk, kan dan nog niet meteen naar binnen. Hij zal dus het hele glas moeten breken en dat is veel risicovoller, zowel naar geluid als kwetsuren.
  • Een ingebouwd magneetcontact. Een niet-zichtbare detectieschakelaar geeft aan of een raam open of dicht is. Wordt een raam ongewenst geopend, dan geeft het magneetcontact een alarmsignaal door naar het centrale alarm van je woning. Afhankelijk van het systeem waarover je beschikt, gaat de sirene af en/of gaat er een melding naar je gsm of de meldkamer.
  • Veiliger ventileren met PADK (parallel – draai – kiep). Klassieke draaikiepramen hebben een dubbel mechanisme, waarbij je het raam kan opendraaien of kan laten kantelen. Er is ook PADK-raambeslag waarmee je het raam ook ‘parallel’ kunt plaatsen. In deze stand krijg je een ventilatiestrook van 6 mm rondom het hele venster: door de natuurlijke luchtstroom wordt gebruikte lucht langs de bovenkant afgevoerd, onderaan komt er frisse lucht binnen. Deze parallelle kierstand biedt een hogere inbraakweerstand dan de traditionele kiepstand, en bovendien zie je van op afstand niet dat het openstaat. Het nieuwe PADK-raambeslag kan zowel op aluminium als PVC ramen gemonteerd worden.
  • Een draaiblokkeringslot blokkeert de draaifunctie door een slot onderaan de vleugel.
  • De meerpuntssluiting voor deuren bestaat ook voor ramen. De vleugel van het raam haakt daarbij met minstens één nok per zijde vast in het profiel. Daardoor wordt het raam veel moeilijker los te wrikken.
  • Tot slot is veiligheidbeglazing het overwegen waard, zeker voor kleine raampjes (kelder, wc, …) die vaak doelwit zijn, omdat ze weinig lawaai maken bij het breken.
(Bron: Voorlichtingsburowonen.nl)

Meer info...

Dit moet je weten over accentmuren!


Met de lente in huis en de zomer op komst is het nu de ideale periode om je muren onder handen te nemen. En waarom eens niet werken met een accentmuur? Het hoeft immers niet altijd eenheidsworst te zijn! Wij geven je alvast enkele tips mee. 

 

 

Hoe bepaal je je accentmuur? 

 
Bij het bepalen welke muur je een ander kleurtje geeft, kan je het best rekening houden met: 
 
De lichtinval
 
Wil je een donkere accentkleur, kies dan voor een muur die door ramen van veel lichtinval geniet. Muren waar weinig licht op valt, zullen sowieso al donkerder lijken. Je kan ook perfect eerst de kleur testen met een verfstaal op een kleine oppervlakte. 
 
De grootte van de ruimte
 
Een accent op de achtergrond brengt deze muur dichter naar je toe waardoor de ruimte kleiner lijkt. Een accent op de zijmuur verlengt de ruimte, maar twee tegenover mekaar laten de ruimte dan weer kleiner ogen. Ook als je het plafond een donker accent zou geven, verkleint dit de ruimte. 
 
Inrichting
 
Uiteraard speelt de inrichting van je ruimte mee bij je keuze. Een accentmuur eist immers de aandacht op, dus kies de muur zorgvuldig. Als je de nadruk wil leggen op een ander element dan de muur, dan kies je beter voor een andere muur als accentmuur. Zo plaats je de televisie bijvoorbeeld het best tegen een rustige achtergrond. 
 

Kleuren kiezen 

 
Je muur uitkiezen is de eerste stap, de juiste kleur kiezen een logische tweede. De keuze van de kleur hangt samen met je interieur maar met de volgende tips kan je altijd rekening houden: 
 
Oppervlakte van de accentmuur
 
Voor een kleine oppervlakte kan je met een opvallende accentmuur werken, bij een grotere oppervlakte valt dit af te raden. 
 
Lichtinval
 
Ook hier speelt de lichtinval een belangrijke rol. Donkere ruimtes vragen om lichtere kleuren en in lichte ruimtes kan je gerust wat met donkere tinten spelen. 
 
Glanzend
 
Hou er rekening mee dat als je voor een glanzende verf opteert, dit meer de aandacht opslorpt dan een mat exemplaar. Met een satijnglans kies je voor de middenweg. 
 
Textuur
 
Ook een mooie print en/of textuur zijn mogelijk. 
 

Alternatief: color blocking 

 
Wil je nog een stapje verder gaan dan een accentmuur, dan kan je je aan color blocking wagen. Bij color blocking kies je niet voor één basiskleur met een accent; je gaat voor felle kleuren in blokken en combineert die met mekaar.

Bron: http://immo.vlan.be/nl/Nieuws/1923/Dit-moet-je-weten-over-accentmuren?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20160513_immovlanweekly_nl&utm_content=article_1

Meer info...

Zes tips om je huis te beveiligen


Je zuurverdiende spullen beveiligen is nooit overstandig. Hier zijn 6 kleine maatregelen en actie’s die al heel wat gelegenheidsinbrekers afschrikken.


1. Sociale controle 

 
Een hoge haag of omheining mogen dan wel een gevoel van veiligheid geven, vaak is dit vals. Je onttrekt je eigendom aan het zicht waardoor inbrekers vrij spel krijgen. Is je woning moeilijk zichtbaar, dan ontbreekt de sociale controle en heeft de inbreker meer tijd. Verlaat je het huis voor langere tijd, vraag dan je buren om een oogje in het zeil te houden. 
 

2. Schriklichten 

 
Een licht met sensor dat op basis van beweging aanfloept, kan vaak voldoende zijn als afschrikmiddel. Inbrekers staan immers niet graag in de spotlights. Ook een timer op de lichten in huis kan bij een langere afwezigheid helpen. Zo lijkt het of er iemand in huis is, wat inbrekers afschrikt. 
 

3. Gebruik je gezond verstand 

 
Wist je dat er net zoveel inbraken overdag als ’s nachts plaatsvinden? Laat ook overdag geen deuren open staan, doe de garagepoort op slot en laat niets waardevols in het zicht liggen. Heb je een alarm, zet het dan ook altijd op. Ook als je maar even de deur uitgaat. Anders is het zonde van de investering en sla je je achteraf voor het hoofd. 
 

4. Monteer extra veiligheidssloten

 
Aan de buitendeuren kan je extra veiligheidssloten toevoegen. Een meerpuntsluiting is overigens een must. Ook extra raamsloten en raamgreepsloten zijn zeker geen slechte investering. Ook al wordt een raam kapot geslagen, dan nog zullen ze zonder sleutel niet geopend kunnen worden. 
 
Voor ramen die niet zichtbaar zijn, kan het een optie zijn om vaste exemplaren te plaatsen. Deze zijn zeer moeilijk uit de gevel te trekken en doen de dief heel wat tijd verliezen. 
 
Wil je toch met camera’s of alarmen aan de slag dan willen we je nog de volgende 2 tips meegeven: 
 

5. Buitencamera’s werken! 

 
Inbrekers merken deze camera’s op en vaak is dit al voldoende om ze voor een makkelijkere optie te laten kiezen. Combineer dit met schriklichten en je verkleint de kansen op een inbraak zeer sterk. 
 

6. Installeer een alarm

 
Ook deze tip ligt voor de hand, maar het blijft toch een aanrader. Vaak worden huizen/appartementen met alarmen overgeslagen. Het risico is voor de inbrekers te groot. Een alarm is dus altijd een verstandige investering, zeker indien deze aan een alarmcentrale is gekoppeld.

bron: http://immo.vlan.be/nl/Nieuws/1847/6-tips-om-je-huis-te-beveiligen?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20160328_immovlanweekly_nl&utm_content=article_2

Meer info...

De nieuwste keukentrends op een rij!


De keuken kreeg de voorbije jaren steeds meer een centrale plaats in huis. Koks werden echte sterren en de keuken werd het epicentrum van gezelligheid in huis. Hier zijn 8 tips & trends voor als je je keuken eens grondig onder handen wil nemen dit jaar.

1. Kookpitten op het werkblad 

 
Nog niet wijd verspreid maar zeker een vast een trend om te volgen. Kookpitten die in het werkblad verwerkt zitten. Makkelijk schoon te maken en een zeer bijzondere uitstraling. Bovendien bepaal je zelf waar je je kookpitten plaatst.  
 

2. Beton “light”

 
Denk aan het uitzicht van beton, maar dan 60% lichter. De kern bestaat uit polystryeen hardschuim. Zeer geschikt als werkblad in de keuken. Makkelijk te plaatsen en ook voor grote oppervlaktes geschikt. 
 

3. De kraan als blikvanger 

 
Kranen worden steeds moderner, de technologie staat niet stil. Met hun futuristische uiterlijk worden ze ook meer en meer als eyecatcher ingezet. Kranen die beginnen lopen door een lichte aanraking of zelfs beweging, alles is mogelijk. Super handig als je in de keuken aan de slag bent en geen handen vrij hebt. 
 

4. Duurzaam verbruiken 

 
Ook in de keuken worden zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen doorgevoerd. De tijd van verkwisting is dan ook voorbij. Apparatuur moet steeds zuiniger en zuiniger, gelukkig maar! 
 

5. Zwevende keukenkasten 

 
Dit hoef je uiteraard niet letterlijk te nemen, zover zijn we nog niet. De kasten steunen niet op de grond, maar lijken optisch te zweven, waardoor de ruimte groter oogt. Als je de kasten deels inbouwt win je nog aan ruimte. Kies voor een kwalitatieve leverancier. Zwevende keukens mogen dan simpel ogen, technisch zit er een complexe structuur achter. Vakwerk is hier aangewezen.
 

6. Ondersteuning voor de tablet 

 
Nu stilaan het traditionele kookboek plaats moet ruimen voor de tablet, vind je dit ook in de keukens terug. Tablethouders horen tegenwoordig dan ook standaard thuis in de keuken. 
 

7. Laat je keukenspullen zien 

 
De tijd dat in de keuken alles in gesloten kasten werd gepropt is voorbij. Keukenspullen worden dan ook steeds mooier. Borden, pannen, kopjes, alles mag je anno 2016 laten zien en “showen”. Je investeert er immers stevig in en het is nog eens lekker makkelijk ook.  
 

8. Industriële keukens 

 
Grote chefs werken vaak in een industriële keuken en die lijn trekt zich uiteraard door naar onze woningen. Natuurlijke materialen worden gecombineerd om een industriële look te verkrijgen. Ook voor keukenaccessoires wordt hout, metaal, glas en aardewerk gebruikt. Apparatuur in inox sluit hier naadloos bij aan. 

Bron: http://immo.vlan.be

Meer info...
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]